Radiální elektronový tok omezený prostorovým nábojem v semiizolačním GaN:Fe

Text

Lokální a průměrná hustota elektricky aktivních pastí v semiizolačním GaN:Fe byla studována metodou proudů omezených prostorovým nábojem injektovaných pomocí hrotového kontaktu.

Radiální proudy omezené prostorovým nábojem v GaN
Popis

Distribuce elektrického náboje injektovaného hrotovým kontaktem do GaN:Fe za podmínek (a) záporného, (b) kladného předpětí na hrotu. Šipky označují směr toku elektronů