Elektrostatické stínění a experimentální důkaz topologického fázového přechodu v objemové kvantové Hallově kapalině

Text

Elektrostatické stínění v kvantové Hallově tekutině bylo vyšetřováno pomocí původní metody pronikání elektrického pole (EFP). Za nízkých teplot a při magnetických polích odpovídajících integrálnímu Hallovskému režimu se sudým plnicím faktorem, byl identifikován fázový přechod Kosterlitz-Thoulessova typu mezi dvěma topologicky rozdílnými fázemi elektronové tekutiny.

Hustota stavů v režimu kvantového Hallova jevu
Popis
Závislost efektivní hustoty elektronových stavů v kvantové jámě (GaAs/GaAlAs, plnicí faktor 2) na magnetickém poli pro dvě různé teploty. Ploché úseky křivek prokazují existenci 1D elektronové tekutiny v systému. Šipky označují hrany plata kvantového Hallova jevu.