Činnost

Text

Orientace monokrystalů za účelem zhotovení orientovaných vzorků pro optická, magnetická a další fyzikální měření. Studium monokrystalů rentgenovou difrakcí, určování struktur krystalů, se zaměřením na vrstevnaté silikáty projevující polytypii a disorder v kladu vrstev.

ORCID 0000-0002-7959-2779