Činnost

Text

Publikace pozorování meteorických rojů, komet, zákrytových dvojhvězd, kataklysmických proměnných hvězd. Dálkový průzkum Země a pozemní kalibrace.  Magnetické pole pulsarů. Astročásticová fyzika.

 

ORCID 0000-0003-4370-6575