Nové metalurgické postupy pro nové „přírodní slitiny“

Anotace

Zpracování polymetalických rud, obzvláště hlubokomořských konkrecí, je vždy spojeno s extrakcí jednotlivých kovů. Tento projekt přináší zcela nový přístup, tj. redukci rudy v jednom kroku bez jakýchkoliv separačních postupů. Tento nový metalurgický postup nepovede pouze k úspoře nákladů, ale také ke vzniku zcela nových slitin. Vlastností těchto nových slitin budou testovány jako u samostatných materiálů, a také jako přísady pro hliníkové slitiny. Zpracování hlubokomořských konkrecí bude uvažováno komplexně a bude řešit rovněž možnou extrakci zbývajících prvků ze strusky.