Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou

Anotace

Slitiny na bázi aluminidů železa vynikají svými specifickými užitnými vlastnostmi, ale z důvodu zcela nedostatečné tvařitelnosti jsou zatím připravovány jen metodami práškové metalurgie nebo mechanického legování. Jejich potenciál může být efektivněji využit ve stavu po tváření litého stavu. Cílem projektu je analýza fyzikálně metalurgických aspektů deformačního chování a vlastností vybraných materiálů na bázi aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou. Budou ověřeny reálné limity tradičních metod (odlévání, válcování či lisování za tepla) ve srovnání s dnes používanými drahými metodami přípravy těchto materiálů. Kvalita odlitků bude optimalizována využitím ultrazvuku při tuhnutí taveniny. Budou studovány deformační a strukturotvorné procesy při následném tváření odlitků za tepla.Termomechanické zpracování takovýchto slitin bývá velmi ztíženo sklonem k příčnému praskání vývalku vlivem teplotního šoku, když povrchové vrstvy odlitku přijdou do styku se studenými pracovními nástroji.