Feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí na bázi kobaltu

Anotace

Jev tvarové paměti je ve kovových slitinách s tvarovou pamětí (SMA) svázán s přítomností vysoce pohyblivých vnitřních rozhraní vzniklých během martenzitické fázové přeměny. Pokud jsou tyto materiály navíc feromagnetické, je možné řídit nebo ovlivňovat jejich mechanické vlastnosti střídavým magnetickým polem ? díky vazbě mezi feroelasticitou a feromagnetismem je tak možné řadit magnetické slitiny s tvarovou pamětí (MSMA) mezi tzv. multiferoika. MSMA slitiny (nejznámější slitina NiMnGa) vykazují v monokrystalickém stavu zdaleka nejvyšší magnetickým polem řízené deformace (~6%) ze všech známých materiálů a používají se (základní výzkum i aplikace) ve formě monokrystalů nebo tenkých vrstev. Protože krystaly NiMnGa mají některé nedostatky (zejména křehkost a s ní související nedostatek kvalitních krystalů), pro výrazný pokrok v oboru je nutné, buď zlepšit současný stav používaných technologií růstu dokonalých a spolehlivých krystalů NiMnGa, nebo připravit slitiny jiné (např CoNiAl, CoNiGa, FeNiGa). Základem takto orientovaného výzkumu v navrhovaném projektu jsou v laboratoři existující technologie růstu a přípravy dokonalých kovových monokrystalů, rozpracované metody studia vlastností SMA ve spolupráci se špičkovými zahraničními laboratořemi v oboru.