Nanodvojčata, funkční vlastnosti řízené značnou plastickou deformací

Anotace

Ovlivnění struktury plastickou deformací a/nebo přídavky legujících prvků obecně zlepšuje mechanické vlastnosti elektrovodných materiálů, zhoršuje však jejich elektrické vlastnosti, jelikož zpevňující strukturní elementy představují překážky zvyšující elektrický odpor. Avšak zjemnění mikrostruktury na úroveň ultrajemných zrn, či spíše vytvoření jedinečné mikrostruktury s velkým podílem nanodvojčat, zde pomocí metod twist channel angular pressing a rotačního kování, může vést ke zlepšení mechanických vlastností a současnému zachování příznivé vodivosti. Extrémní zjemnění struktury se strukturními defekty s nanometrickými vzdálenostmi vyžaduje vývoj analytických metod k jejich charakterizaci, zejména u specifického procesu dvojčatění (charakteristické roviny dvojčatění, částečně koherentní charakter difrakce na dvojčatech). Navržené zpracování studovaných materiálů může tudíž znamenat nejen dramatické zlepšení elektrické vodivosti při současném zisku zvýšených mechanických charakteristik, ale rovněž vytvoří bázi pro studium materiálů s přítomností nano-dvojčat.