RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc.

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj speciálních technologií pro výrobu monochromátorů synchrotronového záření MPO » TIP RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc. 2009 2012