Činnost

Text
  • Daleká infračervená a dielektrická spektroskopie krystalů, keramik, tenkých vrstev a kompozitů;
  • Mřížková dynamika feroelektrik, relaxorových, incipientních a dopovaných incipientních feroelektrik, dipólových skel, kompozitů, mikrovlnných dielektrik a nesouměřitelných struktur, fázové přechody a měkké a centrální módy;
  • Širokopásmová dielektrická spektroskopie, efektivní dielektrická odezva v nehomogenních prostředích, perkolace, efekty gigantické permitivity.

ORCID 0000-0001-8562-2148