Nerovnovážná supravodivost

Anotace

Cílem projektu je získat podrobné informace o optických vlastnostech tenkých vrstev dvěma nezávislými metodami - laserovou a časově rozlišenou terahertzovou spektroskopií, zjistit možnou existenci nelineárních efektů a určit hodnotu kruhového dichroismu vysokoteplotního supravodiče YBaCuO.