Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Vysokofrekvenční dynamika supravodivých vírů (FIRM-NanoSC) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ RNDr. Jan Koláček, CSc. 2014 2016
Nerovnovážná supravodivost GAČR » Standardní RNDr. Jan Koláček, CSc. 2011 2013