Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku

Anotace

„Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku“ se zaměří na ty oblasti nanoelektroniky, které umožní využití unikátních kvantových jevů, ale vyžadují řešení problémů ve 3 směrech základního výzkumu: I) nalezení nových zdrojů fotonů, které umožní přenos informace fotony, II) využití spinu nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách pro uchování a přenos informace a III) příprava a vlastnosti nanomateriálů na bázi uhlíku. Významným cílem Centra bude vytvoření v ČR scházející mezioborové platformy, propojující fyziku, chemii, elektroniku a biologii. Uchazeči prověří možnosti propojení výzkumu v oblasti Si a uhlíkových nanostruktur, integrace optoelektronických a spintronických struktur.