Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty (SONDIAM) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2020 2022
Opto-elektronické a materiálové vlastnosti organickcých fotovoltaických článků korelované speciálními SPM metodami MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2015 2017