Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Makroskopické vlastnosti mezoskopicky nehomogenních systémů GAČR » Standardní RNDr. Ivan Rychetský, CSc. 2009 2011