Mikroskopická analýza teorií valenčního a příměsového pásu v (Ga,Mn)As

Text

Provedli jsme mikroskopickou analýzu modelů valenčního a příměsového pásu ve feromagnetickém (Ga,Mn)As. Zjistili jsme, že těsnovazebný Andersonův přistup s konvenční parametrizací a výpočty aproximace lokální hustoty dávají velice podobnou pásovou strukturu, jejíž mikroskopický spektrální charakter je konzistentní s fyzikálními předpoklady z k⋅p modelu kinetické výměny. Na druhou stranu, různé modely pásové struktury, v níž je příměsový pás oddělen od valenčního pásu, předpokládají vzájemně nekompatibilní mikroskopický spektrální charakter. Individuální adaptací těsnovazebných Andersonových výpočtů pro každý snímek příměsového pásu v příměsovém limitu Mn a následným zkoumáním celého dopovacího rozsahu jsme zjistili, že oddělený příměsový pás ve feromagnetickém (Ga,Mn)As v žádném z těchto modelů nepřetrvává. Tým z FZÚ byl zodpovědný za koncept a teorii (jednalo se o čistě teoretickou práci).

gamnas.png
Popis
částečný p-orbital As (a) a d-orbital Mn(b) v TBA modelech. (c) Interakční síla mezi P-d v TBA modelech ve srovnání s výsledky LDA (trojúhelníčky) a LDA+U (kroužky). (d)-(f) Spojování příměsového a valenčního pásu v těsnovazebných modelech.