Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Pružný nanokřemík pro pokročilé Li ion baterie (ElNaSi) běžící GAČR » Standardní RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2021 2023
Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab (CzechNanoLab Infra) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2020 2022
Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace (CARAT) ESIF » OP VVV RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2018 2022
Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací TAČR » EPSILON RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2017 2019
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie (HERMES) GAČR » Standardní RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2017 2021
Design příští generace křemíkových slunečních článků s heteropřechody a zadními interdigitálními kontakty, včetně inovace procesů (NextBase) EU-Horizon2020 » Energy RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2016 2019
Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů (LNSM) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2016 2019
Studium růstu a vlastností křemíkových nanodrátů pro nanoelektronické aplikace MŠMT » Mobility RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2016 2017
Modifikace elektronové struktury grafenu mechanickou deformací GAČR » Standardní RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2014 2016
Výzkum křemíkových materiálů a systémů pro využití sluneční energie v nanometrovém měřítku (NEMSOLEN) MŠMT » Mobility RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2014 2015
Nanostruktury uhlíku a křemíku (NUK) GA AVČR » Mezinárodní spolupráce RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2012 2015
Studium tenkých vrstev krystalického křemíku na strukturovaných podložkách s nanometrovým rozlišením GA AVČR » Mezinárodní spolupráce RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2012 2015