Segregace příměsí na hranicích zrn a její vliv na křehkost materiálu

Text

 Odlišné chemické složení hranic mezi jednotlivými krystaly (zrna) v polykrystalickém materiálu může nejen mít fatální následky ve formě rychlého interkrystalického křehkého lomu, ale také působit jako vhodný stabilizátor velikosti zrn, zejména v nanokrystalických materiálech. Proto jsme provedli detailní analýzu možností a omezení jak experimentálních technik měření segregace příměsí na hranicích zrn, tak teoretických přístupů jejího výpočtu. Tato analýza nám umožnila kritické zhodnocení věrohodnosti dostupných dat o segregaci příměsí na rozhraních a zkřehnutí hranic zrn v niklu a feritickém železe (obr.), takže jsme mohli objektivně posoudit hodnoty segregační entalpie/energie uvedené v literatuře z hlediska jejich fyzikálního významu a možnosti vlivu segregace příměsí na mezikrystalický křehký lom v ocelích a slitinách na bázi niklu. Tuto analýzu jsme publikovali v prestižním časopise Progress in Materials Science s impaktním faktorem 31,14.

Závislost dostupných literárních experimentálních (modré) a teoretických (zelené, červené) hodnot energie zkřehnutí na rozdílu sublimačních entalpií příměsi a železa.
Popis
Závislost dostupných literárních experimentálních (modré) a teoretických (zelené, červené) hodnot energie zkřehnutí na rozdílu sublimačních entalpií příměsi a železa.

Kontaktní osoba: Pavel Lejček, +420 266 052 167, lejcekp [at] fzu [dot] cz (lejcekp[at]fzu[dot]cz)

Spolupracující subjekty:

  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno