Transientní magnetické tunelování zprostředkované molekulárním můstkem

Text

Archetypální molekulární můstek – molekulární ostrůvek o jedne hladině spojený tunelovacími přechody se dvěma masívními přívody – nabývá nových vlastností, jsou-li přívody feromagnetické kovy. Zkoumali jsme transientní jevy vyvolané náhlým připojením přívodů v paralelní geometrii. Tunelování je spinově závislé a na hladině původně prázdné se tvoří lokální magnetizace. Děj závisí na síle lokální elektron-elektronové interakce U a na struktuře tunelovacích funkcí. Modelová předpověď časové evoluce transientní lokální magnetizace je na obrázku pro rozumné hodnoty U. Počáteční koherentní oscilace, na U téměř nezávislé, se utlumují. Saturační magnetizace je pro U měnící se od nuly nejprve nulová, pak záporná, tj. opačná proti magnetizaci přívodů. Při jisté kritické hodnotě U dojde ke skokovému převrácení saturační magnetizace, která dále jen slabě závisí na rostoucím U.

Archetypální molekulární můstek – molekulární ostrůvek o jedne hladině spojený tunelovacími přechody se dvěma masívními přívody – nabývá nových vlastností, jsou-li přívody feromagnetické kovy. Zkoumali jsme transientní jevy vyvolané náhlým připojením přívodů v paralelní geometrii. Tunelování je spinově závislé a na hladině původně prázdné se tvoří lokální magnetizace. Děj závisí na síle lokální elektron-elektronové interakce U a na struktuře tunelovacích funkcí. Modelová předpověď časové evoluce transientní lokální magnetizace je na obrázku pro rozumné hodnoty U. Počáteční koherentní oscilace, na U téměř nezávislé, se utlumují. Saturační magnetizace je pro U měnící se od nuly nejprve nulová, pak záporná, tj. opačná proti magnetizaci přívodů. Při jisté kritické hodnotě U dojde ke skokovému převrácení saturační magnetizace, která dále jen slabě závisí na rostoucím U.