Rozhovor s prof. Bedřichem Velickým

Datum publikace
Kategorie aktualit

Nadační fond Neuron, 10.2.2014.

Profesor Velický vybudoval a dlouhodobě vedl Teoretické oddělení Fyzikálního ústavu ČSAV. Od roku 1991 působí na MFF UK, kde je profesorem fyziky a vede Oddělení teoretické fyziky na Katedře fyziky kondenzovaných soustav. Je předním, světově uznávaným odborníkem v teorii pevných látek a specializuje se na studium neuspořádaných systémů a nerovnovážných dějů v pevných látkách. Publikoval více než sto prací, na něž je více než 3500 odkazů v odborné literatuře.

Celý záznam zde.

Klíčová slova: