Publikace

 1. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Earth and Space Science 7 (2020) EA000582(1)-EA000582(17).
 2. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2020 (2020) 017(1)-017(26).
 3. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Astrophysical Journal 891 (2020) 142(1)-142(10).
 4. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Physical Review D 102 (2020) 062005(1)-062005(27).
 5. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Physical Review Letters 125 (2020) 121106(1)-121106(10).
 6. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  European Physical Journal C - Particles and Fields 80 (2020) 751(1)-751(19).
 7. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Astrophysical Journal 902 (2020) 105(1)-105(8).
 8. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Instrumentation 15 (2020) P10021(1)-P10021(36).
 9. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Instrumentation 15 (2020) P09002(1)-P09002(24).
 10. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2019 (2019) 018(1)-018(19).
 11. K.-H. Kampert, M. A. Mostafa, E. Zas et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Frontiers in Astronomy and Space Sciences 6 (2019) 24(1)-24(19).
 12. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Physical Review D 100 (2019) 082003(1)-082003(18).
 13. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Tobiška, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2019 (2019) 022(1)-022(28).
 14. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, A. Bakalová, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  J. Cosmol. Astropart. Phys. 11 (2019) 004
 15. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2018 (2018) 026(1)-026(21).
 16. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov)
  Astrophysical Journal 868 (2018) 4(1)-4(12).
 17. L. Nožka, H. Hiklová, P. Horváth, M. Hrabovský, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, J. Řídký, P. Schovánek
  Journal of Instrumentation 13 (2018) T05005(1)-T05005(15).
 18. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Astrophysical Journal Letters 853 (2018) L29(1)-L29(10).
 19. D. Margarone, G. A. Pablo Cirrone, Giacomo Cuttone, Antonio Amico, Lucio Andò, Marco Borghesi, Stepan S. Bulanov, Sergei V. Bulanov, Denis Chatain, Antonín Fajstavr, Lorenzo Giuffrida, Filip Grepl, Satyabrata Kar, Josef Krasa, D. Kramer, Giuseppina Larosa, Renata Leanza, T. Levato, Mario Maggiore, Lorenzo Manti, Guliana Milluzzo, Boris Odlozilik, V. Olšovcová, Jean-Paul Perin, Jan Pipek, J. Pšikal, Giada Petringa, J. Řídký, Francesco Romano, B. Rus, Antonio Russo, Francesco Schillaci, V. Scuderi, A. Velyhan, Roberto Versaci, Tuomas Wiste, M. Greplová Žáková, G. Korn
  Quantum Beam Science 2 (2018) 1-19.
 20. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Astrophysical Journal Letters 837 (2017) L25(1)-L25(7).
 21. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Instrumentation 12 (2017) P03002(1)-P03002(24).
 22. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 (2017) 038(1)-038(41).
 23. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 (2017) 009(1)-009(22).
 24. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 (2017) 026(1)-026(26).
 25. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Instrumentation 12 (2017) P02006(1)-P02006(23).
 26. Science 357 (2017) 1266-1270.
 27. Astroparticle Physics 95 (2017) 44-56.
 28. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Instrumentation 12 (2017) T10005(1)-T10005(38).
 29. Physical Review D 96 (2017) 122003(1)-122003(22).
 30. B. P. Abbott et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Juryšek, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, E. Santos, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha, A. Yushkov
  Astrophysical Journal Letters 848 (2017) L12(1)-L12(59).
 31. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Instrumentation 11 (2016) P02012(1)-P02012(28).
 32. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Instrumentation 11 (2016) P01018(1)-P01018(32).
 33. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2016 (2016) 037(1)-037(35).
 34. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review D 93 (2016) 072006(1)-072006(16).
 35. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review Letters 116 (2016) 241101(1)-241101(9).
 36. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review D 93 (2016) 122005(1)-122005(15).
 37. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P., M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review D 94 (2016) 082002(1)-082002(12).
 38. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review D 94 (2016) 122007(1)-122007(10).
 39. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physics Letters B 762 (2016) 288-295.
 40. A. Aab et al., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, J. Blažek, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Physical Review Letters 117 (2016) 192001(1)-192001(9).
 41. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, J. Grygar, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 798 (2015) 172-213.
 42. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  European Physical Journal C - Particles and Fields 75 (2015) 269(1)-269(15).
 43. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 8 (2015) 049(1)-049(24).
 44. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Physical Review D 91 (2015) 032003(1)-032003(12).
 45. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Astrophysical Journal 802 (2015) 111(1)-111(11).
 46. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Astrophysical Journal 804 (2015) 15(1)-15(18).
 47. A. Aab et all., The Pierre Auger Collaboration, z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vicha)
  Physical Review D 91 (2015) 092008(1)-092008(14).
 48. The Pierre Auger Collaboration , z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, L. Nožka, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha
  Physical Review D 89 (2014) 052002(1)-052002(18).
 49. The Pierre Auger Collaboration , z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2014 (2014) 019(1)-019(33).
 50. The Pierre Auger Collaboration , z FZÚ, M. Boháčová, J. Chudoba, J. Ebr, D. Mandát, P. Nečesal, M. Palatka, M. Pech, M. Prouza, J. Řídký, P. Schovánek, P. Trávníček, J. Vícha)
  Astrophysical Journal Letters 789 (2014) L34(1)-L34(7).