Úspěch talentovaného studenta

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Ing. Vítězslav Jarý, pracující na své doktorské disertační práci v Oddělení optických materiálů (Fyzikální ústav AV ČR), získal 1. místo v soutěži o Cenu H. Becquerela za své originální vědecké výsledky. Ing. Jarý je studentem doktorandského studia oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT a věnuje se studiu scintilačních mechanismů v materiálech na bázi komplexních oxidů.

Zabývá se zejména procesy záchytu a přenosu energie v těchto materiálech a problematikou charakteru interakce excitovaných stavů emisních center s hostitelským materiálem. Vedoucím práce je Ing. Martin Nikl, CSc. (FZÚ AV ČR).

Soutěž o Cenu H. Becquerela vyhlásila společnost AREVA a Francouzské velvyslanectví v České republice. Oceňuje české studenty doktorandského studia – badatele na počátku vědecké kariéry – za úspěšnou výzkumnou činnost a za jejich příspěvek k rozvoji využití jaderné energie. Cena kromě finančního ocenění zahrnuje i financování jednoměsíční stáže ve francouzské výzkumné instituci dle vlastního výběru.

Ing. Vítězslav Jarý na mezinárodním symposiu v prosinci 2010 v Lyonu.

Klíčová slova: