Činnost

Text

V současnosti se zaměřuji na dvě základní oblasti výzkumu. Zabývám se jednak materiály pro bioaplikace, jejich analýzou a modelováním, zejména vakcinačních konstruktů. Další oblastí jsou nanodiamanty, nyní především aplikace nanodiamantových vrstev proti korozi pláště jaderného paliva v prostředí přehřáté páry jaderných reaktorů, což vede ke zvýšení jaderné bezpečnosti.

V obou oblastech jsme získali jak české, tak evropské patenty a výzkumu se účastnila řada studentů, jejichž některé bakalářské, diplomové, nebo doktorské práce získaly ocenění. Výsledky byly také publikovány v prestižních časopisech. Za objev nové vakcíny proti Lymeské borelióze jsme byli nominováni na cenu Česká hlava  2014 a 2018, získali cenu Nejlepší spolupráce roku 2014, cenu TAČR 2015 a Grantová agentura ČR hodnotila projekt v r. 2013 jako vynikající. V návaznosti na tyto výsledky pracujeme na vakcinačním konstruktu proti COVID-19. Tentokrát půjde o neinvazivní sublingvální vakcínu, která má kromě jednodušší aplikace další zásadní výhodu: pro lidskou medicínu je možné podstoupit daleko jednodušší schvalovací proces, než u standardních injekčních vakcín.

ORCID: 0000-0002-6633-9432
SCOPUS ID: 6602470685
WOS: G-5571-2014