Pásová struktura I. a II. typu v závislosti na velikosti InAs/GaAs kvantových teček a na složení GaAsSb vrstvy snižující pnutí

Text

Cílem této práce je červený posun vlnové délky emise z InAs/GaAs/GaAsSb kvantových teček, připravených epitaxí z organokovových sloučenin. Výslednou tvorbu heterostruktury typu I nebo typu II lze ovládat složením GaAsSb vrstvy snižující pnutí a také velikosti InAs kvantových teček. Zachování heterostruktury typu I je důležité pro vysokou luminiscenční účinnost a emisní vlnovou délku připravené struktury.

Maximální vlnové délky 1371 nm bylo dosaženo pro strukturu typu I se 14% Sb v GaAsSb. Tento
typ struktury vykazuje sedmkrát vyšší intenzitu PL, dvakrát užší PL pás s podobně připravenými QD v GaAs matrici.

Fotoluminesčenční spektra struktur QD s různým složením GaAsSb SRL.
Popis
Fotoluminesčenční spektra struktur QD s různým složením GaAsSb SRL.