prof. doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Foto
Image
198.jpg
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
585 63 1509
E-mail
perina [at] fzu.cz
Lokalita
Společná laboratoř optiky Olomouc
Místnost
317

Činnost

Text

Vědecké zaměření:

  • Spontánní sestupná frekvenční konverze v moderních fotonických strukturách jako jsou metalo-dielektrické tenkovrstvé struktury, pólované nelineární materiály, etc.
  • Intenzivní párová pole, čítání fotonů, rekonstrukce kvantových stavů, kvantové korelace
  • Auto-ionizující systémy a jejich interakce

ORCID 0000-0003-0542-7508
ResearcherID G-5700-2014