Depozice tenkých filmů

Nanomateriály

Pulzní laserová ablace v kapalinách

TOF hmotnostní spektroskopie