Činnost

Text

Oxidy přechodných kovů a dichalkogenidy, nanostrukturované tenké filmy, Terahertzovy modulátory, 3D-grafen, Uchovávání energie, Elektrické a mechanické vlastnosti 3D grafenu.

 

ORCID 0000-0001-5383-949X
Google Scholar