Hyperjemné pole - nová sonda pro studium Heuslerových slitin (HyHa)

Anotace

Pro získání hlubšího fyzikálního vhledu do multiferroického a multikalorického a chování Heuslerových slitin, budeme kombinovat výzkum hyperjemné interakce pomocí Mössbauerovy spektroskopie a nukleární magnetické rezonance s podrobnými strukturálními a magnetickými studiemi.