Expertíza

Teoretický popis a počítačové simulace Interakce intenzivního XUV/rtg. laserového záření a urychlených iontů s hmotou a jejích následků

Kategorie