Činnost

Text

Stručně řečeno, pracuji v oboru mikrofluidiky. Trochu déle - zajímám se o design mikrofluidních čipů pro aplikace v heterogenní katalýze a reakci. Moje výzkumné zájmy se dotýká mnoha oborů, jako je mikrofluidika, dynamika tekutin, přenosové jevy, výpočetní dynamika tekutin, 3D tisk, mikrofabrikace a nanofabrikace, biosensing, biofyzika, biomolekulární interakce, katalýza, design chemického reaktoru, a chemie polymerů.
Pracuji na mnoha projektech, které jsou založeny na použití spletitých 3D mikrofluidních „čipů“. Namísto standardních přístupů pro design čipů kombinujeme použití moderního 3D tisku s precizními technikami mikrofabrikace (a nanofabrikace), abychom vytvořili spletitou mikrofluidickou síť složenou z  protkávajících se  mikrokanálů. To je design, který poskytuje bezkonkurenční kontrolu nad fluidickým prostředím v každém experimentu. Tyto čipy se používají k několika účelům, často ve spolupráci s jinými skupinami. Navrhujeme a vyrábíme mikrofluidní čipy pro  pokročilé biosenzory (SPR, QCM) pro detekci biomolekul, bakterií a jiných patogenů v oblasti bezpečnosti potravin. Designujeme mikrofluidní reaktory, umožňující přípravu pokročilých strukturovaných resistentních biosensujících povrchů s vlastnostmi výrazně vylepšenými oproti povrchům syntetizovaným standardními chemickými metodami. Vytváříme komplexní mikrofluidní čipy pro studium biologických procesů na úrovni jednotlivých buněk -  tzv. „orgán na čipu“ studie mají obrovský potenciál pro biologické vědy."

ORCID 0000-0002-8649-9214
ResearcherID G-1587-2014
Scopus Author ID 7003319049
Google Scholar