Nanostrukturované diamantové vrstvy podporující IR detekci biomolekul

Text

Optické prvky pokryté hladkou, nano-sloupkovou a nano-porézní diamantovou vrstvou byly úspěšně použity pro GAR FTIR charakterizaci proteinů z fetal bovin séra (FBS) adsorbovaných na kyslíkem ukončených diamantech. Depozice vrstev diamantu na optických Au zrcátkách byla realizována v reaktoru s mikrovlnnou plasmou s lineárními anténami za nízkých teplot kolem 250 °C. Diamantové struktury vykazovaly dobrou stabilitu, uniformitu a vhodné optické vlastnosti, zejména reflektivitu Au zrcadel. Velmi dobře byla detekovatelná vrstva proteinů tloušťky pouze 3 nm. Navíc, čím tenčí byla adsorbovaná vrstva, o to větší byla pozorována citlivost. Použití optických elementů potažených diamantovou vrstvou se jeví jako vhodná alternativa ke standardně používané transmisní metodě pro studium chemicky funkcionalizovaných nanodiamantových vrstev, nanostruktur a nanoprášků pomocí infračervené spektroskopie za účelem monitorování probíhajících chemických reakcí na rozhraní diamant-molekula v reálném čase.

nanodiamanty.png
Popis
Schematické výkresy a SEM obrázky diamantových vrstev s hladkou (a), nano-sloupkovou (b) a nano-porézní (c) povrchovou morfologií deponovaných na komerčních optických Au zrcátkách. Porovnání GAR-FTIR intenzit C=O (d) a CN/NH (e) funkčních skupin z FBS proteinů tlouštěk 3 a 10 nm adsorbovaných na diamantových vrstvách různé povrchové morfologie.