Modifikace jednotlivých technologických zařízení dávkových procesů pro zvýšení výtěžnosti výroby vysoce účinných křemíkových solárních článků s využitím modelovacích softwarů technologických procesů CFD-ACE+ a Flow Simulation.

Anotace

Cílem projektu je demonstrovat technologii výroby vysoce účinných solárních článků se standardní strukturou a vysokou výtěžností výrobního procesu s použitím inovovaných designů vysokoteplotních reaktorů (pro fosforovou případně borovou difúzi, termickou oxidaci, LPCVD, resp. PECVD depozici tenkých antireflexních a pasivačních vrstev a sintračních pásových pecí) vyráběných řešitelem projektu pro snadnější uplatnění těchto výrobků na evropském a světovém trhu. Současně je cílem využití navržené a ověřené technologie na pracovišti spoluřešitele pro design a výrobu vysoce účinných zákaznických typů článků a článků koncentrátorového typu, případně prodej licence této ověřené technologie.