Činnost

Text

Mojí pracovní oblastí je teorie kodenzovaných látek. Mezi moje vědecké zájmy patří molekulární elektronika, supravodivé kvantové tečky a silně korelované elektrony. Spolu s kolegy se snažíme o konzistentní popis transportu náboje přes nanoskopické systémy jako jsou molekuly či nanodráty s aplikacemi do elektroniky a kvantového počítaní.

Další podrobnosti jsou uvedeny na samostatné stránce.

ORCID 0000-0002-8944-6417
Google Scholar

Researcher ID G-5750-2014