Činnost

Text
  • sestavování měřící aparatury pro základní a detailní testy křemíkových senzorů, příprava měřících programů v LabVIEW,
  • měření fyzikálních veličin, které jsou součástí základních a detailních testů stripových křemíkových senzorů v rámci projektu ATLAS ITk,
  • analýza naměřených dat a interpretace výsledků,
  • studium radiační odolnosti křemíkových stripových senzorů a zkoumání jejich stability v prostředí s různou relativní vlhkostí v rámci práce na grantovém projektu UK GAUK 942119.

ORCID 0000-0001-9591-5622