Stanovení optické čistoty chirálních kapalných krystalů na bázi kyseliny mléčné a odpovídajících stavebních bloků pomocí chirální vysoce výkonné kapalinové chromatografie a superkritické kapalinové chromatografie

Text

V této studii jsme se zaměřili na vyhodnocení optické čistoty stavebních bloků na bázi kyseliny mléčné použitých pro syntézu široké škály chirálních kapalně-krystalických materiálů (CLCs) (včetně cílových LCs). Ukázali jsme, že často používané syntetické postupy neposkytují enantiomerně čisté stavební bloky. Částečná racemizace, ke které dochází během syntézy CLCs, může vést k modifikaci mezomorfních vlastností cílových materiálů. Mírná úprava enantiomerního složení chirálního materiálu by mohla potenciálně vést k poruše zařízení založeného na CLCs.

Pomocí chirální kolony na bázi polysacharidů provozované v režimu kapalinové chromatografie jsme ukázali, že ne všechny publikované metody syntézy CLCs jsou enantioselektivní, což by mohlo vést k významným rozdílům ve vlastnostech výsledných materiálů. Ukazujeme, že vysoce účinná kapalinová chromatografie s UV detekcí a superkritická kapalinová chromatografie s UV (viz obrázek) a hmotnostní spektrometrií umožňují plnou kontrolu nad chemickou a optickou čistotou cílových LC a odpovídajících chirálních stavebních bloků.

Poprvé používáme superkritickou kapalinovou chromatografii s hromadnou detekcí pro přímou chirální analýzu kapalných krystalických materiálů a nečistot vytvořených během syntézy.

Enantioseparation of chiral acids
Popis

Enantioseparace chirálních kyselin pomocí HPLC zapojením ECOM HPLC systému, obrázek přebrat z DOI: 10.3390/molecules24061099