Činnost

Text
  • Obecné měření luminiscencí a scintilací, kinetiky dosvitů a absorpčních spektrech.
  • Měření kinetiky luminiscence center na bázi iontů těžkých ns2, přechodových kovů a vzácných zemin v objemových krystalech a tenkých vrstvách halogenidů a oxidů, procesy přenosu energie.
  • Měření scintilace a radiačního poškození ve scintilátorech na bázi multikomponentních halogenidů a oxidů.
  • Měření luminiscence excitonů a center na bázi bodových defektů v monokrystalech, keramikách a nanomorfologických materiálech.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9441-0681