1. Y. Syrotych, S. Witkiewich-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, R. Kučerková, J. A. Mareš, M. Nikl, O. Sidletskiy, K. Kamada, A. Yoshikawa, Y. Zorenko
  Optical Materials: X 17 (2023) 100227(1)-100227(6).
 2. Radiation Measurements x (2023) 1069329(1)-1069329(11).
 3. Physical Review Applied 19 (2023) 034092-.
 4. J. Havlíček, K.Rubešová, V.Jakeš, J.Cajzl, F.Průša, R. Kučerková, M. Nikl
  CERAMICS-SILIKATY 66(1) (2022) 78-84.
 5. Journal of the American Ceramic Society 105 (2022) 4039-4045.
 6. W. Li, Y. Li, M. Nikl, M. Hamel, H.Wu, S. Qian, R. Kučerková, V. Babin, G. Ren, Y. Wu
  Polymer 249 (2022) 124832(1)-124832(8).
 7. W. Chewpraditkul, N. Pattanaboonmee, W. Chewpraditkul, K. J. Kim, A. Yoshikawa, K. Kamada, S. Kurosawa, A. Beitlerová, R. Kučerková, V. Babin, M. Nikl
  Optical Materials 131 (2022) 112662(1)-112662(7).
 8. T. Horiai, J. Pejchal, J. Páterek, R. Kučerková, Y. Yokota, A. Yoshikawa, M. Nikl
  Japanese Journal of Applied Physics 61 (2022) 072002(1)-072002(6).
 9. Q. Wang, Q. Zhou, M. Nikl, J. Xiao, R. Kučerková, A. Beitlerová, V. Babin, P. Průša, V. Linhart, J. Wang, X. Wen, G. Niu, J. Tang, Guohao Ren, Y. Wu
  Advanced Optical Materials 10 (2022) 2200304(1)-2200304(8).
 10. T. Thoř, K. Rubešová, V. Jakeš, R. Kučerková, M. Nikl
  Journal of Sol-Gel Science and Technology 103 (2022) 898-907.
 11. O. Sidletskiy, V. Gorbenko, T. Zorenko, Y.Syrotych, S. W. Łukaszek, J. A. Mareš, R. Kučerková, M. Nikl, I. Gerasymov, D. Kurtsev, A.Fedorov, Y. Zorenko
  Crystals 12 (2022) 1366(1)-1366(16).
 12. V. Jakeš, J. Havlíček, F. Průša, R. Kučerková, M. Nikl, K. Rubešová
  Ceramics International 48 (2022) 15785-15790.
 13. T. Xu, Y. Li, M. Nikl, R. Kučerková, Z. Zhou, J. Chen, Y. Sun, G. Niu, J. Tang, Q. Wang, G. Ren, Y. Wu
  ACS Applied Materials and Interfaces 14 (2022) 14157-14164.
 14. D. Zhu, X. Chen, A. Beitlerová, R. Kučerková, X. Li, Z. Liu, T. Xie, H. Chen, W. Chewpraditkul, M. Nikl, J. Li
  Journal of the European Ceramic Society 42 (2022) 6075-6084.
 15. J. Cai, D. Zhu, D. Hu, R. Kučerková, A. Beitlerová, Z. Dai, T. Xie, W. Chewpraditkul, M. Nikl, Z. Zhang, J. Li
  Optical Materials 133 (2022) 113051(1)-113051(7).
 16. W. Chewpraditkul, N. Pattanaboonmee, W. Chewpraditkul, K. Kamada, K. J. Kim, A. Yoshikawa, M. Makowski, M. E. Witkowski, W. Drozdowski, A. Beitlerová, R. Kučerková, V. Babin, M. Nikl
  Optical Materials 134 (2022) 113186(1)-113186(8).
 17. K. Wantong, W. Chewpraditkul, W. Chewpraditkul, M. Rathaiah, M. Kucera, S. Danis, A. Beitlerová, R. Kučerková, M. Nikl
  Optical Materials 134 (2022) 113240(1)-113240(7).
 18. J. A. Mareš, V. Gorbenko, R. Kučerková, P. Průša, A. Beitlerová, T. Zorenko, M. Pokorný, S. Witkiewicz-Lukaszek, Y. Syrotych, C. D'Ambrosio, M. Nikl, O. Sidletskiy, Y. Zorenko
  Materials 15 (2022) 7925(1)-7925(20).
 19. T. Thoř, K. Rubešová, V. Jakeš, R. Kučerková, J. Pejchal, M. Nikl
  Journal of Physics: Conference Series 2413 (2022) 012015-012015.
 20. K. Rubešová, J. Havlíček, V. Jakeš, R. Kučerková, M. Nikl
  Journal of Physics: Conference Series 2413 (2022) 012011-012011.
 21. Ceramics International 48 (2022) 34720-34727.
 22. W. Chewpraditkul, N. Pattanaboonmee, W. Chewpraditkul, O. Sakthong, K. Kim, M. Yoshino, T. Horiai, S. Kurosawa, A. Yoshikawa, K. Kamada, W. Drozdowski, M. E. Witkowski, M. Makowski, R. Kučerková, M. Nikl
  Radiation Physics and Chemistry 187 (2021) 109559(1)-109559(6).
 23. M. Buryi, Z. Remeš, V. Babin, A. Artemenko, V. Vaněček, K. Aubrechtová Dragounová, L. Landová, R. Kučerková, J. Mičová
  Applied Surface Science 562 (2021) 150217(1)-150217(15).
 24. V. Gorbenko, S. W. Łukaszek, T. Zorenko, Y. Syrotych, J. A. Mareš, R. Kučerková, M. Nikl, O. Sidletskiy, A. Fedorov, Y. Zorenko
  Crystals 11 (2021) 846(1)-846(13).
 25. W. Chewpraditkul, N. Pattanaboonmee, O. Sakthong, W. Chewpraditkul, A. Yamaji, S. Kurosawa, K. Kamada, A. Yoshikawa, M. Makowski, M. Witkowski, W. Drozdowski, A. Beitlerová, R. Kučerková, V. Babin, M. Nikl
  Optical Materials 121 (2021) 111595(1)-111595(8).
 26. Optical Materials: X 12 (2021) 100103(1)-100103(10).
 27. Shuangliang Cheng, M. Nikl, A. Beitlerová, R. Kučerková, Xinyuan Du, Guangda Niu, Yongchao Jia, Jiang Tang, Guohao Ren, Yuntao Wu
  Advanced Optical Materials 9 (2021) 2100460(1)-2100460(7).
 28. Crystal Growth & Design 21 (2021) 7139-7149.
 29. I. Villa, Beatriz Santiago Gonzalez, Matteo Orfano, Francesca Cova, Valeria Secchi, Camilla Colombo, J. Páterek, R. Kučerková, V. Babin, Michele Mauri, M. Nikl, Angelo Monguzzi
  Nanomaterials 11(12) (2021) 3387(1)-3387(11).
 30. M. Buryi, Z. Remeš, V. Babin, V. Vaněček, K. Aubrechtová Dragounová, J. Mičová, L. Landová, R. Kučerková
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1050 (2021) 012002(1)-012002(19).
 31. S. Cheng, A. Beitlerová, R. Kučerková, E. Mihóková, M. Nikl, Z. Zhou, G. Ren, Y. Wu
  ACS Applied Materials and Interfaces 13 (2021) 12198-12202.
 32. T. Thoř, K. Rubešová, V. Jakeš, D. Mikolášová, J. Cajzl, J. Havlíček, L. Nádherný, F. Průša, R. Kučerková, M. Nikl
  Journal of the European Ceramic Society 41 (2021) 741-751.
 33. S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, Y. Syrotych, R. Kučerková, J. A. Mareš, M. Nikl, O. Sidletskiy, A. Fedorov, S. Kurosawa, K. Kamada, A. Yoshikawa, Y. Zorenko
  Materials Science and Engineering B 264 (2021) 114909(1)-114909(9).
 34. Applied Surface Science 555 (2021) 149679(1)-149679(16).
 35. W. Chewpraditkul, N. Pattanaboonmee, W. Chewpraditkul, T. Szczesniak, M. Moszynski, K. Kamada, A. Yoshikawa, R. Kučerková, M. Nikl
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 1004 (2021) 165361(1)-165361(8).
 36. O. Sakthong, W. Chewpraditkul, W. Chewpraditkul, S. Kurosawa, A. Yoshikawa, K. Kamada, K. Kim, W. Drozdowski, M. Witkowski, M. Makowski, R. Kučerková, A. Beitlerová, M. Nikl
  Optical Materials 122 (2021) 111783(1)-111783(7).
 37. M. Yoshino, K. Bartosiewicz, T. Horiai, K. Kamada, A. Yamaji, Y. Shoji, Y. Yokota, S. Kurosawa, Y. Ohashi, H. Sato, S. Toyoda, R. Kučerková, V. Jarý, M. Nikl, A. Yoshikawa
  physica status solidi (b) 2019 (2020) 1900504 (1)-1900504 (6).
 38. X. Chen, X. Liu, Y. Feng, X. Li, H. Chen, T. Xie, H. Kou, R. Kučerková, A. Beitlerová, E. Mihóková, M. Nikl, J. Li
  Journal of Alloys and Compounds 846 (2020) 156377(1)-156377(16).
 39. L. Nádherný, V. Doležal, D. Sedmidubský, J. Cajzl, R. Kučerková, M. Nikl, V. Jakeš, K. Rubešová
  Journal of Materials Research 35 (2020) 1672-1679.
 40. S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, O. Sidletskiy, P. Arhipov, A. Fedorov, J. A. Mareš, R. Kučerková, M. Nikl, Y. Zorenko
  CrystEngComm 22 (2020) 3713-3724.
 41. M. Kucera, M. Rathaiah, A. Beitlerová, R. Kučerková, M. Nikl
  IEEE Transactions on Nuclear Science 67 (2020) 1049-1054.
 42. S. Cheng, A. Beitlerová, R. Kučerková, M. Nikl, G. Ren, Y. Wu
  Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 14 (2020) 2000374(1)-2000374(5).
 43. X. Chen, Z. Hu, Y. Feng, X. Liu, H. Chen, Y. Shi, H. Kou, R. Kučerková, A. Beitlerová, E. Mihóková, M. Nikl, J. Li
  Journal of Luminescence 214 (2019) 116545(1)-116545(8).
 44. K. Bartosiewicz, V. Babin, K. Kamada, A. Yoshikawa, A. Beitlerová, R. Kučerková, M. Nikl, Yu. Zorenko, S. Kurosawa
  Journal of Luminescence 216 (2019) 116724(1)-116724(9).
 45. J. A. Mareš, S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, R. Kučerková, A. Beitlerová, C. D′Ambrosio, J. Dlouhý, M. Nikl, Yu Zorenko
  Optical Materials 96 (2019) 109268(1)-109268(10).
 46. X. Chen, Z. Hu, J. Dai, H. Chen, Y. Shi, H. Kou, T. Wang, A. Vedda, A. Beitlerová, R. Kučerková, M. Nikl, J. Li
  Journal of the American Ceramic Society 102 (2019) 1805-1813.
 47. Radiation Measurements 121 (2019) 26-31.
 48. Radiation Measurements 121 (2019) 86-90.
 49. O. Sidletskiy, K. Lebbou, D. Kofanov, V. Kononets, Ia. Gerasymov, R. Bouaita, V. Jary, R. Kučerková, M. Nikl, A. Polesel, K. Pauwels, E. Auffray
  CrystEngComm 21 (2019) 1728-1733.
 50. J. Bárta, E. Müllerová, M. Kuzár, L. Prouzová Procházková, R. Kučerková, I., Jakubec, V. Čuba
  Radiation Measurements 124 (2019) 98-102.