Rentgenové zobrazování s vysokým rozlišením pomocí krystalického scintilátoru na bázi indium dopovaného perovskitu Cs3Cu2I5

Text

Nízkorozměrové perovskity anorganických halogenidů již prokázaly velký potenciál jako materiály pro detekci rentgenového záření díky účinným emisím excitonů pocházejících ze silně prostorově lokalizovaných nosičů náboje. Nicméně většina z nich má scintilační světelný výtěžek hluboko pod jejich teoretickými limity. Nyní však bylo zjištěno, že účinnost sběru generovaných nosičů náboje může být významně zvýšena prostřednictvím přidání malého množství iontů In+ do těchto vysoce lokalizovaných struktur. V této práci jsme tedy publikovali účinný halogenid Cs3Cu2I5:In+ s nulovou dimenzí, s vysokým scintilačním světelným výtěžkem, vysokou kvantovou účinností emise a s laditelnou emisí dvojího typu. Emise krystalů Cs3Cu2I5:In+ při excitaci rentgenovým zářením se skládá z emise autolokalizovaného excitonu při 460 nm a emise související s ionty In+ při 620 nm při pokojové teplotě. Výsledkem je pozoruhodné prostorové rozlišení rentgenového zobrazení 18 řádků na mm, což je zatím rekordní rozlišení pro plošné detektory na bázi monokrystalu perovskitu.

Fig_May2023_2.jpg
Popis
2D prostorové rentgenové snímky destičky s testovacím vzorem založené na nedopovaných (vlevo) a 0,2 % In dopovaných (vpravo) monokrystalech Cs3Cu2I5.

2D prostorové rentgenové snímky destičky s testovacím vzorem založené na nedopovaných (vlevo) a 0,2 % In dopovaných (vpravo) monokrystalech Cs3Cu2I5.