Od ledna se centrum ELI Beamlines proměnilo v The Extreme Light Infrastructure ERIC

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex
ELI Beamlines
Popis
ELI Beamlines

Výzkumné centrum ELI Beamlines, ve kterém se nachází jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě, přešlo s Novým rokem ze struktury Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR do mezinárodního výzkumného konsorcia ELI ERIC – The Extreme Light Infrastructure ERIC. Centrum v Dolních Břežanech se tak přiřadilo mezi vědecká centra typu CERN nebo Evropská jižní observatoř v Chile.

Iniciátorem myšlenky vzniku Extreme Light Infrastructure (ELI) je nositel Nobelovy ceny Gérard Mourou. Období intenzivních českých příprav vyvrcholilo v roce 2008 jeho přijetím zástupci vlády České republiky, vedené Mirkem Topolánkem. Vláda vydala následně 24. listopadu 2008 usnesení, kterým podpořila kandidaturu naší republiky na sídlo projektu mezinárodní výzkumné a technologické infrastruktury Extreme Light Infrastructure.

V druhé polovině roku 2009 hodnotila Evropská komise Evropské unie přihlášku odeslanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s žádostmi zaslanými Francií, Velkou Británií, Maďarskem a Rumunskem. Hostitelskými zeměmi se staly kromě České republiky i Maďarsko a Rumunsko, které vybudovaly sídla center v maďarském Szegedu a v Rumunsku v Magurele nedaleko Bukurešti.

Pro výstavbu infrastruktury v České republice Fyzikální ústav vybral zanedbané pozemky zaniklého zemědělského družstva v Dolních Břežanech. V polovině roku 2010 se podařilo dokončit kompletaci stavebních plánů a samotná stavba začala již v roce 2011.

Gérard Mourou na stavbě ELI Beamlines
Popis
Gérard Mourou na stavbě ELI (v pravo) | foto: ELI Beamlines

Komplex ELI tvoří sedm částí: vstupní atrium, kancelářské, polyfunkční, laboratorní a laserové budovy, objekt technologie chlazení a hospodářství technických plynů. Laserová budova se rozkládá na ploše velikosti fotbalového hřiště a tvoří ji masivní betonová konstrukce o síle stěn až 1,6 m. Ta je potřebná pro odstínění elektromagnetických pulzů a ionizujícího záření a také k zajištění vibrační stability. Projekt laserového centra od ateliéru Bogle Architects získal v roce 2014 cenu za nejlepší architektonický projekt roku.

Slavnostní otevření mezinárodního centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech proběhlo 19. října 2015 za účasti tehdejšího ředitele Fyzikálního ústavu Jana Řídkého, zástupců Akademie věd, ministerstva školství, ředitele konsorcia ELI-DC Wolfganga Sandnera a nobelisty Gérarda Mouroua.

ELI Beamlines bylo od počátku budováno jako mezinárodní centrum excelence.

Roman Hvězda, ředitel centra ELI Beamlines

„ELI Beamlines bylo od počátku budováno jako mezinárodní centrum excelence. Tomu odpovídaly všechny kroky, jež jsme v poslední dekádě činili s ohledem na technologie, výzkumné aktivity a vědecký tým. Jsem velmi rád, že nyní jsme dosáhli též naplnění nejvyšších ambicí ve vztahu k organizačnímu uspořádání,“ okomentoval vývoj ředitel centra ELI Beamlines Roman Hvězda.

Strategic Agreement with FZU Integrates ELI Beamlines into ELI ERIC
Popis
Strategic Agreement with FZU Integrates ELI Beamlines into ELI ERIC. From left: Caterina Petrillo, Chair of the General Assembly of ELI ERIC, Allen Weeks, Director General of ELI ERIC, Michael Prouza, Director of FZU, Jan Řídký, Vice President and member of the Czech Academy Council Presidium  

Již od vzniku ELI Beamlines se počítalo s vyčleněním výzkumného centra ELI Beamlines ze struktury Fyzikálního ústavu. Soubor smluv převádějící instituci pod mezivládní organizaci ELI ERIC podepsali 18. října 2022 ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza a generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks. Slavnostního podpisu se zúčastnil také místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký a ředitel Odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lukáš Levák a dále zástupci všech členských zemí konsorcia ELI ERIC.

S účinností od 1. ledna 2023 došlo na základě integračních smluv k převodu všech aktivit výzkumného centra ELI Beamlines stejně jako hmotného a nehmotného majetku, zaměstnanců a grantových projektů. FZÚ a ELI ERIC současně uzavřely smlouvu o strategickém partnerství, které má zajistit dlouhodobou vědeckou spolupráci a umožní širší přístup české vědecké komunity a průmyslu k využití ELI ERIC.

Začleněním ELI Beamlines do mezinárodní organizace ELI ERIC se završilo patnáctileté období plánování, příprav, stavby budov, instalace technologií a jejich uvádění do provozu.

Jan Řídký, bývalý ředitel FZÚ

„Začleněním ELI Beamlines do mezinárodní organizace ELI ERIC se završilo patnáctileté období plánování, příprav, stavby budov, instalace technologií a jejich uvádění do provozu. Vlastní začlenění do ELI ERIC znamená i organizační završení projektu a tuto pomyslnou cílovou pásku jsme překonali dříve než Maďarsko a Rumunsko. Zpětně viděno mě udivuje, jak mnoho se stihlo za relativně krátkou dobu,“ říká Jan Řídký, ředitel FZÚ v letech 2007 až 2017.

 

Klíčová slova: