Nízkoteplotní syntéza transparentních vodivých diamantových elektrod dopovaných bórem pro optoelektronické aplikace: Role vodíku na elektrické vlastnosti

Text

Opticky transparentní diamantové elektrody ve formě polykrystalických tenkých vrstev byly syntetizovány při nízkých teplotách (250° C) pomocí chemické depozice z plynné faze. Nízkoteplotní syntéza otevírá cestu k vývoji široké škály aplikací, které by využily vynikající vlastnosti diamantových vrstev jako korozivzdorný, elektricky vodivý a opticky transparentní funkční povlak.

Opticky transparentní diamantové elektrody
Popis
Diamantové elektrody s vysokou optickou průhledností a zvýšenou elektrickou vodivostí vyrobené při nízkých teplotách.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,

Centrum výzkumu Řež,

Universidad de Sevilla, Španělsko,

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství