Výroba a strukturní analýza dvourozměrného nano-vrstvy silicidu železa

Anotace

Cílem projektu je příprava a charakterizace nanovrstev silicidu železa na povrchů křemíku. Vrstvy se připravují v Nara Institute of Science and Technology (NAIST), v Japonsku, metodou epitaxe z pevné fáze. Povrchy připravených vrstev se zkoumají kvantitativní LEED metodou. Ve Fyzikálním ústavu v Praze se provádějí výpočty LEED-ových I-V křivek pomocí dynamické teorie rozptylu elektronů.