1. Cellular Physiology and Biochemistry 52 (2019) 119-140.
 2. FEBS Open Bio 9(Sup.1) (2019) 175-175.
 3. Scientific Reports 7 (2017) 45183(1)-45183(11).
 4. Scientific Reports 7 (2017) 41598(1)-41598(17).
 5. O. Lunov, V. Zablotskyy, O. Churpita, A. Jäger, L. Polívka, E. Syková, A. Dejneka, Š. Kubinová
  Biomaterials 82 (2016) 71-83.
 6. O. Lunov, V. Zablotskyy, O. Churpita, A. Jäger, L. Polívka, E. Syková, N. Terebova, A. Kulikov, Š. Kubinová, A. Dejneka
  RSC Advances 6 (2016) 25286-25292.
 7. Scientific Reports 4 (2014) 7129(1)-7140(11).
 8. Catalysis Today 230 (2014) 119-124.
 9. Plasma Medicine 1 (2011) 135-141.
 10. V.I.Sokolov, A.V.Druzhinin, N.B.Gruzdev, A. Dejneka, O. Churpita, Z. Hubička, L. Jastrabík, V. Trepakov
  Physical Review B 81 (2010) 153104(1)-153104(4).
 11. M. Tichý, Z. Hubička, M. Šícha, M. Čada, J. Olejníček, O. Churpita, L. Jastrabík, P. Virostko, P. Adámek, P. Kudrna, S. Leshkov, M. Chichina, Š. Kment
  Plasma Sources Science and Technology 18 (2009) 014009(1)-014009(11).
 12. Š. Kment, P. Klusoň, H. Bartková, J. Krýsa, O. Churpita, M. Čada, P. Virostko, M. Kohout, Z. Hubička
  Surface & Coatings Technology 202 (2008) 2379-2383.
 13. Contributions to Plasma Physics 48 (2008) 515-520.
 14. J. Olejníček, Z. Hubička, P. Kříž, P. Adámek, O. Churpita, P. Virostko, L. Jastrabík, J. Blažek
  Japanese Journal of Applied Physics 45 (2006) 8123-8127.
 15. M. Chichina, M. Tichý, P. Kudrna, A. Grinevich, O. Churpita, Z. Hubička, Š. Kment, J. Olejníček
  Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006) B1212-B1217.
 16. M. Chichina, O. Churpita, Z. Hubička, M. Tichý, M. Holdová, P. Virostko
  Investigation of atmospheric pressure plasma-jet system used for deposition of ZnO thin films
  Acta Physica Slovaca 55 (2005) 429-434.