Analýza buněčné signalizace

Editace genů a analýza jejich exprese

Konvenční konfokální mikroskopie a mikroskopie s vysokým rozlišením pro zobrazování živých buněk