Činnost

Text

Jsem vědeckou pracovnicí ve skupině Kapalných krystalů, oddělení Dielektrik. Zabývám se studiem nových termotropních kapalně krystalických materiálů různého molekulárního tvaru: tyčinkovitých, lomeného tvaru, tvaru hokejky nebo diskovitých. Studujeme vztahy mezi chiralitou, dipolárním uspořádáním, polaritou a molekulární strukturou. Získáváme informace o nově připravených látkách, jejích fázích a fyzikálních vlastnostech jako jsou: optické, elektro-optické, dielektrické, v některých případech také fotosenzitivity nebo luminiscence. Studujeme vliv různých typů laterálních substitucí, přítomnosti a pozice chemických motivů v molekulárním jádře na mezomorfní vlastnosti studovaných systémů.

ORCID 0000-0002-3876-5696
Researcher ID G-6143-2014