Činnost

Text
  • Koordinace a správa grantových projektů
  • Administrativní agenda grantových projektů
  • Koordinace testování plazmatických systémů 
  • Organizace a příprava jednání, příslušná dokumentace, vyřizování korespondence
  • Koordinace záležitostí Oddělení 21 a Sekce 4
  • Správa webu Oddělení 21 a Sekce 4