Činnost

Text

Vývoj a implementace method pro ab-initio výpočty elektronových stavů a vlastností neperiodických struktur v reálném prostoru. Teorie funkcionálu hustoty, metoda konečných prvků, isogeometrická analýza, lineární a nelineární algoritmy pro výpočty pomocí teorie funkcionálu hustoty.

ORCID 0000-0002-1972-8785

Google Scholar