Činnost

Text

Zabývám se fotoelektronovou mikroskopií­ (PEEM) a spektroskopií­ (XPS při excitaci rentgenovým zářením a UPS se zářením ultrafialovým) s použitím přístroje NanoESCA na nejrůznějších materiálech. Ty musí­ být alespoň částečně vodivé a s hladkým povrchem, čemuž vyhovují­ kovy, polovodiče, tenké organické vrstvy a dokonce i velmi tenké nevodivé vrstvy na vodivých podložkách. Také kombinuji mikroskopii se spektroskopií, příkladem je úhlově rozlišitelná fotoemise (ARPES).

ORCID 0000-0003-4150-139X