Zobrazení transformace molekul a jejich chirality v submolekulárních detailech

Text

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dokázali sledovat chemické přeměny jednotlivých molekul na povrchu stříbra a prokázali přenos chirality v průběhu těchto reakcí. S využitím nejmodernějších metod skenovací hrotové mikroskopie zobrazili tyto přeměny v rozlišení, které dovoluje určit chemickou vazbu mezi jednotlivými atomy, a tak stanovit přesnou strukturu molekuly i její chiralitu. O významu studie svědčí fakt, že získané výsledky byly zveřejněny v prestižním časopise Nature Chemistry.

vv-10.jpg
Popis

Schéma transformace chirálních molekul na povrchu pevné látky pomocí tepelně řízené chemické reakce (T1). Transformace chirálních molekul na povrchu pevné látky umožňuje dosažení shodné chirality adsorbovaných molekul v celé monovrstvě. Toto uspořádání je nemožné dosáhnout prostou depozicí prochirálních molekul na povrch pevné látky (viz procesy označené B a C).