Mechano - optické přepínání jediné molekuly s dubletovou emisí

Text

Klíčem k aplikacím v optoelektronice je ovládnutí emise fotonů z jednomolekulárních kvantových zdrojů světla. Ukazujeme zde, že lze reprodukovatelně ladit vlnovou délku emise jednotlivých molekul ftalocyaninu mědi (CuPc) pomocí atomárně přesných manipulací po povrchu iontového krystalu, provedených světelným mikroskopem rastrující sondou. Tento jev vysvětlujeme působením místního rozložení elektrostatického náboje na tento molekulární zdroj světla.

Vlnovou délku emise světla jediné molekuly CuPc lze účinně ladit přesným umístěním nad ionty Na nebo Cl mřížky 2D krystalu soli.
Popis

Vlnovou délku emise světla jediné molekuly CuPc lze účinně ladit přesným umístěním nad ionty Na nebo Cl mřížky 2D krystalu soli.

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Olomouc 

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky 

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, Španělsko

Instituto de Física Fundamental, CSIC, Madrid, Španělsko

Department of Petrochemistry and Refining, Univerzita v Kinshase, Kinshasa, Konžská demokratická republika