Objev českých fyziků umožní vylepšit uhlíkové nanomateriály

Datum publikace
Kategorie aktualit

TYDEN.CZ, 3.5.2011.

K pochopení, jak mikroskopy s rastrující sondou zobrazují atomární strukturu uhlíkových materiálů, přispěl zásadním způsobem tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a ze španělské Universidad Autonóma de Madrid. Výsledky bádání publikoval koncem dubna prestižní časopis Physical Review Letters.Výzkum podpořily Grantová agentura České republiky a Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Celý článek na webu www.tyden.cz.